Motto

Bol som od začiatku zázračným dieťaťom.
Všetci o mne už od detstva hovorili, že to bude hotový zázrak, ak sa niečo zo mňa stane.

Paul Cézanne

Komunikácia

Pri práci s dieťaťom sa využívajú všetky spôsoby, ktoré pomáhajú dieťaťu, aby na svojej vekovej úrovni pochopilo čo najviac...

Reč a hlas

Väčšina detí so sluchovým postihnutim sa narodí do počujúceho prostredia. Samozrejmým záujmom rodiny je dohovoriť sa s dieťaťom...

Pomôcky a hračky

Pre všestranný rozvoj detí je najlepšie vyberať vhodné pomôcky, hračky a knihy, ktoré stimulujú detský rozvoj a pomáhajú vytvárať nové vedomosti.

Vlastné pomôcky

Niekedy sa pomôcky vyrábajú podľa potrieb alebo nápadov rodičov, ktorá sa im osvedčila pri dieťati.

Literatúra a CD

Po konzultácii s rodičom je možné poradiť literatúru z oblasti o sluchovom postihnutí, o kompenzačných pomôckach a pod.

Ak sa zistí, že človek nepočuje, je to v prvom momente veľmi deprimujúce pre rodičov, no aj pre samotné dieťa.

Aj v mojom živote sa také niečo stalo. Mala som dva a pol roka a pre mojich rodičov to bola katastrofa, dlho neriešiteľný problém, bezvýchodisková situácia.

No nakoniec sa aj vtedy riešenie našlo. Systematická a dlhodobá práca mojich rodičov so mnou a spolupráca s vysokokvalifikovaným logopédom bola nakoniec úspešná.

Unikátnou metodikou práce so mnou, ktorú ponúkam teraz ja Vám, som sa naučila rozprávať, odzerať z úst, teda bez problémov komunikovať s počujúcimi.

Úspešne som ukončila základné vzdelanie v bežnej škole, na gymnáziu a neskôr na dvoch vysokých školách (Mgr., Bc. )

Veľa rokov pracujem so sluchovo postihnutými deťmi, poznám dobre problémy komunity sluchovo postihnutých, viem Vám poradiť ako postupovať, aby aj Vaše dieťa dosiahlo čo najväčšie úspechy.

Sama som sluchovo postihnutá, sama prekonávam s úspechom všetky problémy spojené s týmto handicapom a viem poradiť aj Vám, ako kráčať úspešne životom.