Motto

Bol som od začiatku zázračným dieťaťom.
Všetci o mne už od detstva hovorili, že to bude hotový zázrak, ak sa niečo zo mňa stane.

Paul Cézanne

Komunikácia

Pri práci s dieťaťom sa využívajú všetky spôsoby, ktoré pomáhajú dieťaťu, aby na svojej vekovej úrovni pochopilo čo najviac...

Reč a hlas

Väčšina detí so sluchovým postihnutim sa narodí do počujúceho prostredia. Samozrejmým záujmom rodiny je dohovoriť sa s dieťaťom...

Pomôcky a hračky

Pre všestranný rozvoj detí je najlepšie vyberať vhodné pomôcky, hračky a knihy, ktoré stimulujú detský rozvoj a pomáhajú vytvárať nové vedomosti.

Vlastné pomôcky

Niekedy sa pomôcky vyrábajú podľa potrieb alebo nápadov rodičov, ktorá sa im osvedčila pri dieťati.

Literatúra a CD

Po konzultácii s rodičom je možné poradiť literatúru z oblasti o sluchovom postihnutí, o kompenzačných pomôckach a pod.

Komunikácia

Pri práci s dieťaťom sa využívajú všetky spôsoby, ktoré pomáhajú dieťaťu, aby na svojej vekovej úrovni pochopilo čo najviac pojmov, kto sú jeho najbližšie osoby, čo kto robí, rodinné rituály a podobne.

Dieťa sa učí nadväzovať očny kontakt, využíva sa mimika, prirodzené gestá a rôzne predmety, ktoré sa pomenovávajú posunkami, podľa výberu a potrieb rodiny.

Využívajú sa obrázky, učebnice posunkového jazyka alebo počítačové programy. Rodičom sa doporučuje vytvárať si vlastný denník s ktorým sa potom učia spolu s dieťaťom.