Motto

Bol som od začiatku zázračným dieťaťom.
Všetci o mne už od detstva hovorili, že to bude hotový zázrak, ak sa niečo zo mňa stane.

Paul Cézanne

Komunikácia

Pri práci s dieťaťom sa využívajú všetky spôsoby, ktoré pomáhajú dieťaťu, aby na svojej vekovej úrovni pochopilo čo najviac...

Reč a hlas

Väčšina detí so sluchovým postihnutim sa narodí do počujúceho prostredia. Samozrejmým záujmom rodiny je dohovoriť sa s dieťaťom...

Pomôcky a hračky

Pre všestranný rozvoj detí je najlepšie vyberať vhodné pomôcky, hračky a knihy, ktoré stimulujú detský rozvoj a pomáhajú vytvárať nové vedomosti.

Vlastné pomôcky

Niekedy sa pomôcky vyrábajú podľa potrieb alebo nápadov rodičov, ktorá sa im osvedčila pri dieťati.

Literatúra a CD

Po konzultácii s rodičom je možné poradiť literatúru z oblasti o sluchovom postihnutí, o kompenzačných pomôckach a pod.

Podpora

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Nadácia Pontis je jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Jej názov je odvodený z latinského slova most a vyjadruje našu ambíciu a snahu prepájať všetky sektory slovenskej spoločnosti a napomáhať k ich efektívnej spolupráci.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa dlhodobo venuje podpore nepočujúcich prostredníctvom viacerých programov. Jedným z nich je grantový program "Hľadáme ďalší zmysel" - Pre podnikanie na podporu zamestnanosti ľudí so sluchovým postihnutím.