Motto

Bol som od začiatku zázračným dieťaťom.
Všetci o mne už od detstva hovorili, že to bude hotový zázrak, ak sa niečo zo mňa stane.

Paul Cézanne

Komunikácia

Pri práci s dieťaťom sa využívajú všetky spôsoby, ktoré pomáhajú dieťaťu, aby na svojej vekovej úrovni pochopilo čo najviac...

Reč a hlas

Väčšina detí so sluchovým postihnutim sa narodí do počujúceho prostredia. Samozrejmým záujmom rodiny je dohovoriť sa s dieťaťom...

Pomôcky a hračky

Pre všestranný rozvoj detí je najlepšie vyberať vhodné pomôcky, hračky a knihy, ktoré stimulujú detský rozvoj a pomáhajú vytvárať nové vedomosti.

Vlastné pomôcky

Niekedy sa pomôcky vyrábajú podľa potrieb alebo nápadov rodičov, ktorá sa im osvedčila pri dieťati.

Literatúra a CD

Po konzultácii s rodičom je možné poradiť literatúru z oblasti o sluchovom postihnutí, o kompenzačných pomôckach a pod.

Služby

Mojím cieľom pri poskytovaní služieb je široká podpora rodiny vychovávajúca dieťa so sluchovým postihnutím raného veku a posilniť rodinu tak, aby prekonala vsetky neľahké situácie, ktoré ich pri výchove dieťaťa stretnú a aby ich fungovanie a vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny boli čo najmenej narušené.

Pre koho sú určené moje aktivity?

Služby poskytujem v pohodlí Vášho domova a taktiež formou poradenstva pri riešení aktuálnych problémov týkajúcich sa odborných vyšetrení, kompenzačných pomôcok, sociálnych potrieb, výchovných a vzdelávacích otázok - podľa individuálnych požiadaviek klientskej rodiny