Motto

Bol som od začiatku zázračným dieťaťom.
Všetci o mne už od detstva hovorili, že to bude hotový zázrak, ak sa niečo zo mňa stane.

Paul Cézanne

Komunikácia

Pri práci s dieťaťom sa využívajú všetky spôsoby, ktoré pomáhajú dieťaťu, aby na svojej vekovej úrovni pochopilo čo najviac...

Reč a hlas

Väčšina detí so sluchovým postihnutim sa narodí do počujúceho prostredia. Samozrejmým záujmom rodiny je dohovoriť sa s dieťaťom...

Pomôcky a hračky

Pre všestranný rozvoj detí je najlepšie vyberať vhodné pomôcky, hračky a knihy, ktoré stimulujú detský rozvoj a pomáhajú vytvárať nové vedomosti.

Vlastné pomôcky

Niekedy sa pomôcky vyrábajú podľa potrieb alebo nápadov rodičov, ktorá sa im osvedčila pri dieťati.

Literatúra a CD

Po konzultácii s rodičom je možné poradiť literatúru z oblasti o sluchovom postihnutí, o kompenzačných pomôckach a pod.

Reč a hlas

Väčšina detí so sluchovým postihnutim sa narodí do počujúceho prostredia. Samozrejmým záujmom rodiny je dohovoriť sa s dieťaťom a pomôcť mu tak, aby v budúcnosti mohlo komunikovať aj tam, kde sa nepoužíva posunkový jazyk.

Podpora hovorenej reči posunkovým jazykom, hlavne u malých detí je pre dieťa a pre rodičov veľmi užitočná a vhodná a oba komunikačné spôsoby sa vzájomne prelínajú po celú dobu rečovej výchovy.

Rozvoj reči postupuje od cvičenia hlasiviek, dychových cvičení, fonačných cvičení, nácvikom jednotlivých hlasiviek a slov a neskôr nácvikom a tvorbou krátkych viet. Zároveň väčšina detí začína chodiť intenzívne k logopédovi.